Završni ispiti

u osnovnom i srednjem obrazovanju ispiti na državnom nivou kojima se završava određeni nivo obrazovanja.

Početna> Obrazovanje>
Završni ispiti u osnovnom i srednjem obrazovanju

Završni ispiti u osnovnom i srednjem obrazovanju


Šta je završni ispit


Završni ispiti u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju su ispiti na državnom nivou kojima se završava određeni nivo obrazovanja i vaspitanja, i to:


  1. U osnovnom obrazovanju i vaspitanju - završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

  2. U opštem srednjem obrazovanju i vaspitanju - opšta matura

  3. U srednjem umetničkom obrazovanju i vaspitanju - umetnička matura

  4. U srednjem stručnom obrazovanju i vaspitanju - stručna matura, završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja, specijalistički i majstorski ispit i ispiti drugih oblika stručnog obrazovanja


Opšta, stručna i umetnička matura


Opštu, stručnu i umetničku maturu prvi put će polagati učenici upisani u srednju školu od školske 2020/2021. godine, odnosno prvi ispiti biće organizovani školske 2023/2024. godine.


Završni ispit učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom


Učenik sa smetnjama u razvoju i invaliditetom polaže završni ispit u skladu sa njegovim čulnim i motoričkim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva određena vrsta invaliditeta.


Upis na sledeći nivo obrazovanja


Učenik se može upisati na sledeći nivo obrazovanja i vaspitanja na osnovu rezultata postignutog na ispitu, osim specijalističkog i majstorskog ispita.


Stručno obrazovanje odraslih - pravo izlaska na završni ispit


Kandidat koji je nakon završenog programa obuke stekao javnu ispravu o ostvarenom standardu kvalifikacije u celini i javnu ispravu o ostvarenom standardu ključnih kompetencija za opšteobrazovni deo srednjeg stručnog obrazovanja odraslih ima pravo izlaska na završni ispit, odnosno pravo na polaganje stručne mature.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta