Predviđeno je da dom učenika

u okviru svojih smeštajnih kapaciteta namenski opredeljuje do 10% kapaciteta za smeštaj učenika iz osetljivih društvenih grupa.

Početna> Obrazovanje>
Priznavanje strane školske isprave

Priznavanje strane školske isprave


Na koji način se odvija postupak nostrifikacije diploma o stečenom obrazovanju u inostranstvu?


Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovama učeničkog standarda – domu učenika, učeničkom centru i domu u školi sa domom imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu škole koju pohađaju.

Priznavanje strane školske isprave je postupak kojim se kvalifikacija stečena u inostranstvu izjednačava sa odgovarajućom, važećom javnom ispravom Republike Srbije, čime pojedinac stiče pravo za nastavak školovanja i/ili na zapošljavanje.

ENIC/NARIC centar je organizaciona jedinica Agencije za kvalifikacije koja sprovodi postupak priznavanja strane školske isprave. Postupak priznavanja strane školske isprave se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br.27/18), ako međunarodnim ugovorom nije predviđeno drugačije.

Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije

Mogu se priznavati: strane visokoškolske isprave; strane školske isprave srednjeg obrazovanja; strane školske isprave osnovnog obrazovanja


Kome može biti priznata strana školska isprava?


Pravo da zahtevaju priznavanje stečene strane školske isprave imaju:

  • Državljanin Republike Srbije koji je u inostranstvu završio osnovnu ili srednju školu ili pojedini razred škole, odnosno koji je u Republici Srbiji završio stranu osnovnu ili srednju školu ili pojedine razrede škole.
  • Strani državljanin i lice bez državljanstva, ako za to imaju pravni interes.

Koje školske isprave mogu biti priznate?


Postupku priznavanja podležu:

  • Školske isprave stečene u inostranstvu.
  • Školske isprave stečene u stranim ustanovama u Republici Srbiji koje imaju odobrenje za rad od strane ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

U postupku priznavanja priznaje se celokupno obrazovanje ili određeni razredi završeni u inostranstvu ili stranoj školi u Republici Srbiji. Za kraće periode školovanja (polugodište ili kraći klasifikacioni period) nije moguće vršiti priznavanje strane školske isprave kroz ovaj postupak.


Uz Zahtev za priznavanje strane osnovnoškolske isprave je potrebno dostaviti sledeća dokumenta:

1. Originalno svedočanstvo (ili overenu kopiju) o poslednjem završenom razredu osnovne škole u inostranstvu ili stranoj ustanovi u Republici Srbiji, odnosno originalno svedočanstvo (ili overenu kopiju) o završenoj osnovnoj školi

2. Prevod svedočanstva poslednjeg završenog razreda kod ovlašćenog sudskog tumača u Republici Srbiji (dva primerka)

3. Dokazi o svim prethodnim završenim razredima u Republici Srbiji ili inostranstvu (original dokaza ili overena kopija o poslednjem završenom razredu i po jedna fotokopija svih prethodno završenih razreda)

4. Dokaz o uplati takse.

Priznavanje stranih školskih i visokoškolskih isprava


Dokumentacija potrebna za priznavanje strane srednjoškolske isprave


Uz Zahtev za priznavanje strane srednjoškolske isprave je potrebno dostaviti sledeća dokumenta:

1. Originalno svedočanstvo (ili overenu kopiju) o poslednjem završenom razredu srednje škole, odnosno svedočanstvo/diploma o završenoj srednjoj školi (ili overenu kopiju).

2. Prevod svedočanstva poslednjeg završenog razreda kod ovlašćenog sudskog tumača u Republici Srbiji (dva primerka) za:

  • Gimnazije određenog smera – svedočanstvo poslednjeg završenog razreda ili završnog razreda i maturske diplome.
  • Za srednje stručne škole u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju određenog obrazovnog profila, u svrhu zapošljavanja prevodi se svedočanstvo za svaki razred pojedinačno i svedočanstvo o položenom maturskom ili završnom ispitu, na kraju ciklusa određenog nivoa obrazovanja. U slučaju da se traži priznavanje u svrhu nastavka školovanja na visokoškolskoj ustanovi, prevodi se samo svedočanstvo poslednjeg završenog razreda i svedočanstvo/diploma o položenom maturskom ili završnom ispitu.

3. Dokazi o svim prethodno završenim razredima u Republici Srbiji ili inostranstvu (original ili overena kopija).

4. Dokaz o uplati.


* Detaljnije informacije o podnošenju zahteva i ostale neophodne dokumentacije radi pokretanja postupka priznavanja dostupne su na internet stranici Agencije za kvalifikacije


Agencija za kvalifikacije*Počevši od 01.01.2020. godine, Agencija je omogućila da se elektronski zahtev za pokretanje postupka priznavanja stranih visokoškolskih isprava, kao i neophodna dokumentacija, podnosi isključivo elektronski na portalu Agencije putem eUsluge.

eProfesionalno priznavanje stranih visokoškolskih isprava omogućava brže i lakše sprovođenje postupka, imajući u vidu da je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije povratak mladih stručnjaka iz inostranstva u Srbiju.

ePriznavanje dipoloma

Agencija će u narednom periodu omogućiti i pokretanje postupka priznavanja stranih osnovnoškolskih i srednjoškolskih isprava putem eUsluge.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta