Policijska uprava

, odnosno Policijska stanica u kojoj je podnet zahtev za izdavanje putne isprave dužna je da reši zahtev u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Pasoš


Kada posedujem biometrijsku ličnu kartu Republike Srbije, koja su dokumenta potrebna da bih dobio biometrijski pasoš i obrnuto?


U slučaju kada lice već poseduje biometrijsku ličnu kartu, a podnosi zahtev za biometrijski pasoš, treba da priloži:

  • Važeću ličnu kartu - na uvid
  • Može se priložiti i fotografija veličine 50х50mm
  • Putnu ispravu čiji je rok važenja istekao ili ne može služiti svojoj nameni - na uvid
  • Dokaz o uplaćenim naknadama za obrazac pasoša Portal eUprave

U slučaju kada je građaninu već izdata biometrijska putna isprava, prilikom naknadnog podnošenja zahteva za izdavanje lične karte građanin je u obavezi da, priloži na uvid prethodnu ličnu kartu, odnosno biometrijsku putnu ispravu, uz dokaze o uplaćenim naknadama za izdavanje lične karte.

Ukoliko je došlo do promene nekog od podataka koji su evidentirani u već izdatom dokumentu, bez obzira da li se radi ličnoj karti ili pasošu, organ će po službenoj dužnosti, uz saglasnost lica, pribaviti potreban izvod iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige venčanih, izvoda iz matične knjige umrli.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedeni dokument ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti. Napomena: podaci će se pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Zakaži termin


Rok za izdavanje pasoša


Policijska uprava, odnosno Policijska stanica u kojoj je podnet zahtev za izdavanje putne isprave dužna je da reši zahtev u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Ukoliko je zahtev za izdavanje putne isprave podnet u diplomatsko-konzularnom predstavništvu rok za rešavanja zahteva je 60 dana od dana podnošenja zahteva.

U izuzetno hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ je dužan da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta