Inspekcijski nadzor

vrši nadležno ministarstvo preko inspektora u okviru delokruga utvrđenog zakonom, autonomna pokrajina preko komunalne i građevinske inspekcije.

Početna> Stanovanje i ozakonjenje>
Nadzor nad sprovođenjem Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Nadzor nad sprovođenjem Zakona o stanovanju i održavanju zgrada


Nadzor nad zaokonom


Nadzor nad sprovođenjem Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Inspekcijski nadzor vrši nadležno ministarstvo preko inspektora u okviru delokruga utvrđenog zakonom, autonomna pokrajina preko građevinske inspekcije, odnosno jedinica lokalne samouprave preko komunalne i građevinske inspekcije.

Inspektor je dužan da pruža stručnu pomoć u vršenju inspekcijskog nadzora i da daje stručna objašnjenja, da preduzima preventivne mere, uključujući i to da obaveštava subjekta inspekcijskog nadzora u vezi sa obavezama iz propisa, ukazuje subjektu inspekcijskog nadzora na moguće zabranjene, odnosno štetne posledice njegovog ponašanja, opomene subjekta inspekcijskog nadzora na potrebu otklanjanja uzroka nezakonitosti koje mogu nastati u budućnosti.

Ukoliko nadzirani subjekat u ostavljenom roku nije preduzeo mere za otklanjanje nepravilnosti koje su mu naložene, komunalni inspektor jedinice lokalne samouprave dužan je da:

- naloži rešenjem vlasnicima posebnih i samostalnih delova da se pridržavaju obaveza

- naloži rešenjem upravniku, odnosno drugom odgovornom licu određenom pravilima vlasnika, da ispunjava prava i obaveze

- naloži rešenjem organizatoru profesionalnog upravljanja da vrši poslove u skladu Zakonom o stanovanju i održavanju

- nabrani rešenjem profesionalnom upravniku koji ne ispunjava zakonom propisane uslove propisane da obavlja poslove profesionalnog upravnika

- naloži rešenjem profesionalnom upravniku da vrši poslove u skladu zakonom, odnosno u skladu sa donetim pravilima vlasnika

- naloži rešenjem stambenoj zajednici da zaključi ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja sa organizatorom profesionalnog upravljanja

- naloži rešenjem vlasnicima posebnih delova da se pridržavaju opštih pravila kućnog reda

U slučaju da se stambena zajednica nije registrovala u skladu sa ovim zakonom komunalni inspektor jedinice lokalne samouprave nalaže rešenjem stambenoj zajednici da se registruje bez odlaganja.

Komunalni inspektor jedinice lokalne samouprave izdaje prekršajni nalog za prekršaj za koji je određena novčana kazna u fiksnom iznosu.

Ukoliko stambena zajednica nije postupila po nalogu rešenja, komunalni inspektor organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za stambene poslove podnosi prijavu za uvođenje prinudne uprave.


Građevinski inspector


U vršenju inspekcijskog nadzora ima pravo i obavezu da:

1) proverava da li se zgrada i njeni delovi koriste u skladu sa svojom namenom

2) proverava da li se korišćenjem zgrade dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, bezbednost zgrade i imovine, saobraćaja, okoline i životne sredine

3) proverava da li se zgrada održava u skladu sa programom održavanja

4) proverava da li na izgrađenoj zgradi postoje nedostaci koji ugrožavaju bezbednost njenog korišćenja i okoline

5) proverava da li se u posebnom delu zgrade u kom se obavlja poslovna delatnost ta delatnost obavlja na način kojim se ugrožava bezbednost zgrade i građana, nanosi šteta zgradi i ometaju drugi korisnici u mirnom korišćenju stanova

- proverava da li je vlasnik posebnog dela zgrade omogućio obavljanje radova u meri koja je neophodna za otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara


Ukoliko nadzirani subjekat u ostavljenom roku nije preduzeo mere za otklanjanje nepravilnosti koje su mu naložene, građevinski inspektor dužan je da:

- zabrani rešenjem stambenoj zajednici, odnosno drugom odgovornom licu, korišćenje zgrade, odnosno dela zgrade ukoliko se ona ne koristi u skladu sa svojom namenom do pribavljanja odgovarajućeg rešenja nadležnog organa

- naloži rešenjem stambenoj zajednici, odnosno drugom odgovornom licu, donošenje odnosno sprovođenje programa održavanja zgrade u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju

- naloži rešenjem stambenoj zajednici, odnosno drugom odgovornom licu, obavljanje radova u meri koja je neophodna za otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara

Građevinski inspektor izdaje prekršajni nalog za prekršaj za koji je određena novčana kazna u fiksnom iznosu.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta