SOS besplatna linija ZA PREVENCIJU SAMOUBISTVA: 0800/309-309
- opcija 1

Mentalno zdravlje


Zaštita mentalnog zdravlja


Svetska zdravstvena organizacija definiše zdravlje kao „kompleksno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje, a ne samo odsustvo bolesti i onesposobljenosti”. Iz navedene definicije jasno proizilazi da je zdravlje sveobuhvatan pojam, koji sa podjednakom važnošću pored fizičkog prepoznaje i mentalno zdravlje. Kao Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se 10. oktobar.

Republika Srbija je kao jedan od svojih strateških ciljeva prepoznala i oblast mentalnog zdravlja, i donet je Program o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji za period 2019–2026. godine sa Akcionim planom za sprovođenje Programa o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji za period 2019–2026. godine.

Tokom pandemije bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, mentalno zdravlje svih građana je posebno izloženo riziku, kao posledica smanjenja socijalnih kontakata i straha od potencijalnog razbolevanja i posledica koje bolest može ostaviti na psiho-fizičko zdravlje pojedinca. Vlada Republike Srbije, Ministarstvo zdravlja i Klinika za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” otvorili su:


Nacionalnu liniju za psihosocijalnu podršku u uslovima epidemije Covid-19 – broj telefona na koji se građani mogu javiti i zatražiti neophodnu pomoć je:
0800/309-309 – opcija 2.
* BROJ JE BESPLATAN I DOSTUPAN NON-STOP OD 00-24.


Nacionalne kontakt linije


NACIONALNA SOS LINIJA ZA PREVENCIJU SAMOUBISTVA:

0800/309-309 - opcija 1
* LINIJA JE BESPLATNA I DOSTUPNA 00-24 ČASA


PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU U USLOVIMA COVID-19 – Linija za zakazivanje i savetovanje u cilju prevencije sindroma izgaranja

011/3612-467 | 064/8652-520
* LINIJA JE DOSTUPNA U PERIODU 9-18 ČASOVA


NACIONALNA LINIJA ZA POMOĆ ADOLESCENTIMA I NjIHOVIM PORODICAMA

0800/309-309 - opcija 3
* LINIJA JE BESPLATNA I DOSTUPNA 00-24 ČASA

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta