Plan primene mera

za sprečavanje i širenja epidemije donet je u cilju zaštite bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad.

Početna> COVID-19>
Informacije za putnike

Informacije za putnike


COVID-19 – uslovi za ulazak u Republiku Srbiju


Državljani Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija (uključujući članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata) i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, prilikom ulaska u Republiku Srbiju, potrebno je da prilože jedan od sledećih dokumenata:

- Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, dok je negativan Antigen FIA Rapid test dovoljan samo ukoliko je urađen u Sjedinjenim Američkim Državama, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti - kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju)

- Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo

- Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata (to su: Andora, Austrija, Bugarska, Grčka, Danska, Hrvatska, Estonija, Irska, Island, Kabo Verde, Lihtenštajn, Luksemburg, Nemačka, Rumunija, San Marino, Sjedinjene Američke Države, Slovenija, Tunis, Turska, Švajcarska, Španija)

Covid-19 Uslovi za ulazak u Republiku Srbiju


EU digitalni sertifikat izdat od strane nadležnih organa država koje su u sistemu EU Digital COVID Certificate, o okvirima za izdavanje, verifikaciju i priznavanje interoperabilnih potvrda o vakcinaciji protiv COVID-19, testovima i preležanoj bolesti (EU Digital COVID Certificate).

Osim država članica EU, navedeno se odnosi i na EU digitalni sertifikat država izvan EU, a koje su se priključili EU Digital COVID Certificate sistemu spisak država - odeljak “Recognition of COVID certificates from third (non-EU countries”).


Licima koja ne poseduju jedan od navedenih dokumenata, prilikom pasoške kontrole, uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave).

Ukoliko dolazite iz države koju je Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut" označio kao državu sa posebnim rizikom od zarazne bolesti COVID-19, pre i po ulasku u Republiku Srbiju morate preduzeti određene mere predostrožnosti. Sva obaveštenja dostupna OVDE


Lista država sa posebnim rizikom od zarazne bolesti COVID-19 od 02.12.2021:

  • Južnoafrička Republika
  • Bocvana
  • Zimbabve
  • Namibija
  • Lesoto
  • Mozambik
  • Malavi

COVID-19 - uslovi za putovanje državljana Republike Srbije


Državljanima Republike Srbije koji putuju u inostranstvo preporučujemo da se prethodno detaljno informišu da li je i pod kojim uslovima nameravano putovanje moguće realizovati, s obzirom da je veliki broj zemalja uveo ograničenja u pogledu ulaska i boravka stranih državljana zbog pandemije korona virusa, kao i da se ti uslovi često menjaju na dnevnoj bazi.

Za informacije o uslovima putovanja u određenu zemlju najbolje je kontaktirati diplomatsko-konzularno predstavništvo te zemlje u Beogradu.

Takođe, mogu se kontaktirati diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u zemlji u koju putujete kako biste dobili raspoložive informacije o uslovima ulaska u datu zemlju.

Režim ulaska državljana Republike Srbije u uslovima pandemije COVID-19, Ministarstvo spoljnih poslova


Obaveze stranih državljana pre dolaska u Republiku Srbiju


Neće Vam biti dozvoljeno da uđete u Republiku Srbiju ukoliko ne posedujete negativan RT-PCR test na prisustvo SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati od trenutka ulaska u Republiku Srbiju.

U obavezi ste da negativan rezultat testa date na uvid pripadniku Uprave granične policije pri ulasku u Republiku Srbiju.

Neće Vam biti dozvoljeno da uđete u Republiku Srbiju, ukoliko niste popunili Prijavu za nadzor stranih državljana pre dolaska. Obrazac je dostupan na ovom portalu.

U obavezi ste da potvrdu o Prijavi sa svim relevantnim detaljima o Vašem boravku date na uvid pripadniku Uprave granične policije pri ulasku u Republiku Srbiju.

Pre ulaska u Republiku Srbiju, u obavezi ste da odštampate, popunite i potpišete Izjavu o saglasnosti koja je dostupna na sajtu Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". Potpisivanjem iste izričito dajete saglasnost za određivanje mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 7 dana po ulasku u zemlju, za sprovođenje dva RT-PCR testa od strane osoblja referentne laboratorije Republike Srbije. Takođe će se od Vas tražiti da se pridržavate svih mera prevencije COVID-19 koje su na snazi.

Neće Vam biti dozvoljen ulaz u Republiku Srbiju ukoliko ne date na uvid Izjavu o saglasnosti pripadniku Uprave granične policije pri ulasku u Republiku Srbiju.


Mere nakon ulaska u Republiku Srbiju (strani i domaći državljani)


Nakon što uđete u Republiku Srbiju, izriče Vam se mera od 7 dana karantina u kućnim uslovima. Karantin u kućnim uslovima se izvršava na adresi boravišta koju ste naveli u Prijavi za nadzor stranih državljana, odnosno ukoliko ste domaći državljanin na adresi koju ste prijavili teritorijalno nadležnom zavodu/institutu za javno zdravlje.

U obavezi ste da bez odlaganja odete na adresu boravišta koju ste naveli na portalu eZdravlje, odnosno prijavili nadležnom zavodu/institutu za javno zdravlje. Ukoliko odsedate u hotelu, apartmanu ili bilo kojoj drugoj nekretnini koja nije u Vašem vlasništvu, u obavezi ste da potpisanu Izjavu o saglasnosti date vlasniku vašeg smeštaja, na recepciji hotela ili predstavniku relevantne agencije koja organizuje vaše putovanje u Republiku Srbiju.

Tokom karantina u kućnim uslovima ćete morati da uradite dva RT-PCR testa, prvog i sedmog dana karantina, kada će osoblje iz referentne laboratorije Republike Srbije doći na Vašu adresu boravišta i uzeti bris za RT-PCR testiranje. Ukoliko bilo koji od testova ima pozitivan ishod, primenjuju se domaći propisi, o kojima ćete biti naknadno obavešteni.

Testove samostalno plaćate, a cena jednog testa je 6.000 RSD.

Mera karantina u kućnim uslovima prestaje po prijemu negativnog rezultata RT-PCR testa sedmog dana od izricanja iste. Nakon toga će Vam biti dozvoljeno slobodno kretanje unutar Republike Srbije. Takođe, i dalje ćete biti u obavezi da se pridržavate svih relevantnih mera prevencije COVID-19 i da budete oprezni.

eZdravlje

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta