Besplatne udžbenike

i druga nastavna sredstva za učenike osnovnih škola iz socijalno ugroženih porodica dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Početna> Obrazovanje>
Besplatni udžbenici

Besplatni udžbenici


Kako ostvariti pravo na besplatne udžbenike?


Besplatne udžbenike i druga nastavna sredstva za učenike osnovnih škola iz socijalno ugroženih porodica dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pravo na besplatne udžbenike imaju:

  • Učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći).
  • Učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu.
  • Učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji obrazovno-vaspitni rad ostvaruju po individualnom obrazovnom planu i drugim učenicima kojima su potrebni prilagođeni udžbenici (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format).
  • Učenici osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete u sistemu obrazovanja i vaspitanja.

Roditelji, staraoci, čija deca spadaju u neku od gore navedenih kategorija prijavljuju se školama koje su u obavezi da Ministarstvu.


Dokaz o ispunjenosti uslova


Školi se kao dokaz o ispunjenosti uslova dostavlja sledeća dokumentacija:

  • Za učenike, socijalno/materijalno ugroženih porodica, primaoci novčane socijalne pomoći, rešenje (kopija) kojim se utvrđuje pravo na ostvarivanje socijalne novčane pomoći.
  • Za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete koje je u sistemu školovanja (srednja škola, fakultet), potvrdu obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika, odnosno studenta. Potvrda obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika prilaže se za svako dete.
  • Za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete i nalaze se u osnovnoj školi, škola ne izdaje potvrdu, jer škola poseduje podatke o navedenim učenicima.

Učenici koji obrazovanje stiču po individualnom obrazovnom planu


Za učenike koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu nije potrebna posebna dokumentacija, jer škola poseduje podatke o navedenim učenicima.


Udžbenici na jezicima nacionalnih manjina u programu besplatnih udžbenika


Imajući u vidu značaj dostupnosti obrazovanja za sve učenike, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za svaku školsku godinu obezbeđuje udžbenike i na jezicima nacionalnih manjina u programu besplatnih udžbenika. Ovim programom dodatno se pruža podrška učenicima iz socijalno/materijalno osetljivih porodica.


Obezbeđivanje školskog pribora deci iz porodica korisnika materijalnog obezbeđenja


Obezbeđivanje besplatnog školskog pribora deci iz porodica korisnika materijalnog obezbeđenja namenjeno je za učenike i studente koji se nalaze na redovnom školovanju.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i jedinice lokalne samouprave na osnovu procene potreba u svojoj lokalnoj sredini, a u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o lokalnoj samoupravi, svojim odlukama, kao deo podrške deci i učenicima, da utvrdi određena prava na subvencije ili uspostavi usluge socijalne zaštite koje nisu u Zakonu o socijalnoj zaštiti eksplicitno nabrojane u nekoj od navedenih grupa usluga socijalne zaštite, kao poseban oblik pomoći, kao što je pravo na besplatne udžbenike, školskog pribora, školski pribor, radne sveske i drugu opremu neophodnu za školovanje.

Za ostvarivanje navedenih prava zahteve je potrebno podneti Centru za socijalni rad u mestu prebivališta, ili nadležnom odeljenju Jedinice lokalne samouprave na području mesta prebivališta – za društvene delatnosti.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta