SIPRU info centar

odgovora na različita pitanja o ostvarivanju prava iz oblasti pristupa pravosuđu, obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, rada i zapošljavanja, prevenciji i zaštiti od diskriminacije, nasilja i zlostavljanja, rodne ravnopravnosti, prava LGBTI populacije, porodičnog prava, stanovanja, prava izbeglica, migranta ili azilanta, prava nacionalnih manjina, prava lica lišenih slobode, prava HIV pozitivnih osoba i osoba koje žive sa AIDS-om, prava osoba obolelih od retkih bolesti, kao i prava osoba sa invaliditetom i starih lica, pravima dece, mladih, i uopšte ljudskih prava.

Informacije o COVID-19
Oblasti SIPRU info centara

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) kreirao je SIPRU info centar, koji građanima/kama na jednom mestu pruža tačne, sveobuhvatne i jasne informacije o pravima u oblasti socijalnog uključivanja kao i načinima njihovog ostvarivanja.SIPRU info centar pruža mogućnost da se na jednom mestu brzo i lako informišete

SIPRU info centar sadrži i informacije o ustavno-pravnom sistemu Republike Srbije, planskom sistemu, nezavisnim institucijama, procesu pristupa Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i ključne informacije o tome koje institucije su nadležne za ostvarivanje različitih prava i kako se ta prava ostvaruju.

Koja socijalna davanja roditelji mogu ostvariti?

Roditeljski

Roditeljski dodatak je finansijska pomoć koju država daje majkama

Roditeljski dodatak je finansijska pomoć koju država daje majkama za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta, pod uslovom da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište u Republici Srbiji.


Dečiji

Pravo na dečiji dodatak i ostvarivanje tog prava

Dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije i ima prebivalište u Republici Srbiji ili strani državljanin koji ima status stalno nastanjenog stranca u Republici Srbiji za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva. Pravo na dečiji dodatak ima i staratelj deteta.

Lorem Ipsum Cost 1

Incididunt 1 ut labore et dolores vivera maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt.


Saznaj više
Lorem Ipsum Cost 2

Incididunt 2 ut labore et dolores vivera maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt.


Saznaj više

Ako imate simptome: povišene temperature, kijavice, kašalja, otežanog disanje

odmah stavite masku i pojačajte higijenu ruku

Izbegavajte kontakte sa drugim osobama i obratite se lekaru ili pozovite nadležnu covid ambulantu

Covid ambulante

SIPRU info centar pruža mogućnost da se na jednom mestu brzo i lako informišete o svojim pravima za životne okolnosti u kojima se nalazite. Prednost ovog info centra je u tome što na jednom mestu možete da pronađete informacije o rešenju problema koja zahteva reakciju različitih institucija, a u vezi sa istim pitanjem

SIPRU
SIPRU info centar je razvijen po ugledu na Biro za informisanje građana Sektora za socijalnu zaštitu Republike Irske (Citizens Information Board). Reč je o statutarnom telu koje podržava pružanje informacija, saveta i zagovaranja o širokom spektru javnih i društvenih usluga.